กราฟเปรียบเทียบไม้เปล่า

graph for bladesคำอธิบายกราฟ

กราฟมีแกนแนวนอนและแนวตั้ง

1. แนวนอนบอกถึง feeling:ความรู้สึกเวลาที่ไม้ตีลูก Softคือ นุ่มนวล , Middle คือรู้สึกแข็งกลางๆ , hard คือตีแล้วรู้สึกว่าแข็งกระด้าง

2. แนวตั้งจะบอกถึงความเด้ง Fast คือเด้งมาก mid Fast คือเด้งปานกลาง Mid Slow คือ เด้งน้อย , Slow คือเด้งน้อยสุด

เช่น ไม้ V1.1 จะให้ความรู้สึกนิ่มนวลในการตีและเด้งปานกลาง ส่วนไม้ FiberTec Extreme จะให้ควมรู้สึกแข็งกระด้างเวลาตีและเด้งปานกลาง ส่วนไม้ FiberTec Power จะให้รู้สึกกลางๆ ไม่แข็งกระด้างและเด้งมาก