ตัวกดยางเข้ากับไม้ Rubber Press

  • ใช้ช่วยกดยางกับไม้ให้ติดกันได้แน่นเวลาติดกาว     จำทำให้ยางและไม้จะติดกันได้อย่างทั่วถึงและเป็นเนื้อเดียวกัน   กดไว้จนกว่ากาวจะแห้ง   ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งระหว่างยางและไม้ กาวติดไม่แน่น จะทำให้ประสิทธิภาพของการตีลดลง
  • ใช้กดไม้เวลาซ่อมแซมไม้  เช่นเวลาไม้โดนโต๊ะแล้วไม้แยกชั้นกัน  ให้ทากาว latex  รอให้แห้งแล้วใช้ Rubber Press นี้กดเอาไว้ 1 วัน ไม่เช่นนั้นไม้จะเผยอไม่ติดกันดี  (ใช้คลิปหนีบกระดาษหนีบไว้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะแรงกดไม่ทั่วถึง  ตรงนี้ติด ตรงนั้นไม่ติด )

racket press