ตารางเปรียบเทียบไม้เปล่า

Specifications

รุ่น จำนวนชั้นไม้ ชนิดไม้ ไม้หนา classification speed control weight
FiberTec Extreme 5+2 UD Carbon 5.6mm OFF+ 98 87 89g
FiberTec Power 5+2 Aramid Carbon 6.0mm OFF+ 99 86 87g
FiberTec Classic 5+2 Aramid Carbon 5.4mm OFF 93 93 83g
Avenger   5 5 Wood 5.9mm OFF- 90 99 86g
Avenger   7 7 Wood 6.2mm OFF 94 92 92g
Avenger   Carbon 5+2 Soft Carbon 5.6mm OFF 91 97 90g
Challenge Light 5 Wood 5.6mm ALL 85 99 80g
Challenge Force 5 Wood 6.0mm OFF- 89 98 86g
Challenge Speed 7 Wood 6.7mm OFF+ 97 90 88g
V1.1 5 Wood 5.6mm ALL 87 99 85g
V1.3 5 Wood 6.8mm OFF- 89 98 87g
V1.5 5 Wood 6.4mm OFF- 90 97 86g
C100 5 Wood 6.3mm OFF 91 95 84g
C300 5 Wood 7.4mm OFF 92 94 87g
C500 5+2 UD Carbon 5.8mm OFF+ 95 92 90g
Alpha 5 Wood 6.0mm ALL+ 88 99 82g
  • OFF + : ไม้บุกสูงสุด ไม้เด้ง ไม้แรง ลูกออกไปไว
  • OFF : ไม้บุก ไม้เด้ง และแรง แต่น้อยกว่าไม้ชนิด OFF+
  • ALL:  ไม้ Allround คือบุกได้รับดี เด้งปานกลาง
  • OFF- : ไม้เด้งน้อยหน่อยเหมาะกับคนที่ตีลูกได้แรง ใช้รับดี ควบคุมลูกดี
  • 5 +2 :  คือ 5 ชั้น เพิ่มชั้นพิเศษขึ้นมาอีก 2 ชั้นเป็น 7 ชั้น
  • ชนิดด้ามจับ
   A- antomic ด้ามนูนตรงกลางกระชับมือ
   F-flared ด้ามหางปลา เว้ากลาง
   S-straight ด้ามตรง
   P-penholder CHN ด้ามไม้จีน

FiberTec Series

 FiberTec Extreme  FiberTec Power FiberTec Classic
 ชนิด  OFF+  OFF+  OFF
 material  Hinoki surface+UD carbon  Aramid carbon+Limba surface  Aramid carbon+Akazie surface
ความหนา  5.6mm  6.0mm  5.4mm
 Feeling Hard feeling แต่ผิวหน้าจะ soft โดยรวมจะ soft กว่า Extreme เล็กน้อย  soft feeling
สไตล์ผู้เล่น  ผสมผสานระหว่าง topspin+ตบหนัก  topspinรุนแรง ทั้ง back+forehand  topspin ใกล้โต๊ะอย่างดุดัน

C series & V series

 High Control (ใช้เลข1 แทน)  High Speed (ใช้เลข3 แทน) High Balance (Control+Highspeed) (ใช้เลข5 แทน)
C100 C300 C500
V1.1 V1.3 V1.5

graph for blades


คำอธิบาบกราฟ
กราฟมีแกนแนวนอนและแนวตั้ง

1. แนวนอนบอกถึง feeling:ความรู้สึกเวลาที่ไม้ตีลูก Softคือ นุ่มนวล , Middle คือรู้สึกแข็งกลางๆ , hard คือตีแล้วรู้สึกว่าแข็งกระด้าง

2. แนวตั้งจะบอกถึงความเด้ง Fast คือเด้งมาก mid Fast คือเด้งปานกลาง Mid Slow คือ เด้งน้อย , Slow คือเด้งน้อยสุด

เช่น ไม้ V1.1 จะให้ความรู้สึกนิ่มนวลในการตีและเด้งปานกลาง ส่วนไม้ FiberTec Extreme จะให้ควมรู้สึกแข็งกระด้างเวลาตีและเด้งปานกลาง ส่วนไม้ FiberTec Power จะให้รู้สึกกลางๆ ไม่แข็งกระด้างและเด้งมาก