น้ำยาเคลือบไม้ เพื่อกันเหงื่อและความสกปรก Revolution No.3

Blade_Sealer_7-150x150

เหงื่อสามารถทำให้ด้ามไม้หนักขึ้น 5-10 กรัมภายในหนึ่งปี นี่อาจทำให้ความสมดุลของไม้เปลี่ยนไป บางครั้งหน้าไม้บางชนิดก็บอบบางเกินไปอาจมีเสี้ยนหลุดได้ง่าย  หรือตีๆไปแล้วด้ามไม้เปื้อยสกปรก    เราสามารถใช้น้ำยาเคลือบไม้นี้เคลือบไม้สัก 1-2 ชั้นบางๆเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้   น้ำยาใช้ water based ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย