บทแนะนำ

Adidas rubber

1. “P series” for high performance

  • P5: Hard feeling & Highest spin capability
    (ให้ความรู้สึกแข็ง ให้สปินสูงสุด)
  • P3: Balanced feeling & Enhanced speed