ผู้เล่น adidas

Gao Ning (Singapore)

Feng Tien Wei (Singapore)