พื้นยาง

พื้นยางมาตรฐาน ITTF  เป็นพื้นที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008

 

1. Red Grid pattern  red - grid pattern
2. Blue Cloth pattern  blue - cloth pattern
3. Red Cloth pattern  red - cloth pattern
 4.Blue Miui pattern blue - miui pattern
 5.Red Miui Pattern  red - miui pattern
6. Red Honeycomb pattern red -  honeycomb pattern
7. Red Litchi pattern red -  litchi pattern
 8. Blue Honeycomb pattern blue - honeycomb pattern
 9. Red Leather pattern  red -  leather pattern

 

 

03