ยางปิงปอง Boer รุ่น FX-Explosive

ยางปิงปอง Boer รุ่น FX-Explosive  เป็นยางนวัตกรรรมใหม่ ที่ทะลุขีดจำกัดของ speed ของยางปิงปองที่เคยมีมา ในขณะที่ยังรักษา ความสามารถในการ spin และ control  เป็นยางที่ให้พลังในการบุกโจมอย่างรุนแรงและความเร็วสูง  เป็นยางที่เหมาะกับผู้เล่นมือบุก

 

FX-Explosive is a new concept sandwich rubber, which breaks through the speed bottleneck of the traditional raw rubber white maintaining its sinking and diversity characteristics. It will bring you unprecedented performance with the offensive from elasticity, explosive power, speed, and strength. It is particularly suitable for those attacking players.