ยางเม็ดสั้นรุ่น Zargus

zargus_front_web.jpg

ยางเม็ดสั้นรุ่น Zargus มีขนาดเม็ดที่กว้าง ทำให้ได้ ความสมดุลระหว่างการบุกและการ block

ยางเม็ดสั้นรุ่น Zargus ให้การ control ที่สูงสุด ผสมผสานกับความอุบาทว์และความตีง่ายและการความคุมความแม่นยำ

 

  • Speed: 85
  • Control: 97
  • Spin: 87
  • Hardness: medium+
  • Characteristics: AR (All Round)