ยาง anti BARNA ORIGINAL รุ่น SUPER GLANTI

ยาง BARNA ORIGINAL Super Glanti  เป็นยาง anti รุ่นใหม่แบบ frictionless  ซึ่งมีหน้ายางลื่นมาก

ยาง Super Glanti  จะทำให้ลูกที่รับกลับไปเป็นลูกหมุนตรงกันข้ามกับที่ลูกหมุนมาจากฝ่ายตรงข้าม (เปลี่ยนลูกหนักเป็นลูกเบา เปลี่ยนลูกเบาเป็นลูกหนัก)

This creates spectacular spin variants and unusual ball trajectories.

ด้วยฟองน้ำที่ดูดซับแรงรุ่นใหม่ทำให้ยางมีการ control ที่ดีทั้งบุกและรับ

ฟองน้ำบางสุด  0,8 mm. ให้ความหมุนกลับสูงสุด มี effect สูงสุด ,ฟองน้ำ 1,6 mm จะให้ลูกวิ่งช้าสุด , ฟองน้ำ 1,2 mm ก็จะอยู่ระหว่างกลางให้ effect และความเร็ว กำลังดี

 

Note on installation and care:
Each SUPER GLANTI comes with a free glue sheet.
Please use this glue sheet for installation and follow the enclosed assembly instructions.
Regular cleaning with BARNA ORIGINAL GLANTI CLEAN cares and protects your GLANTI!

 

CHARACTERISTICS:

Speed:20
Control:110
Disruptive effect:105
Characteristics: Defensive / Allround