ราคาซองใส่ไม้ และกระเป๋า

ราคา(บาท) ลด 30% เหลือ  (บาท)
Double   Bag 1,500 1,200
Double   Bag Neo 1,800 1,500
Thermo   Bag 1,650 1,000
Shoulder   Bag 2,450 1,700
Back Bag 3,450 2,400
Back Bag S 3,100 2,180
Back Bag Neo 3,268 2,290
Tour Bag 3,200 2,240
Traveller Bag 5,600 3,900
Single Cover 650 450
Single Bag 920 650
Single bag Neo (สีดำ) 1150 800
Single bag Style (หลากสี) 1150 800
Vario Bag 2,150 1,500