ราคายางปิงปอง Reactor

 

รุ่น specification ราคาตั้ง (บาท) ราคา (บาท)
Tornado V5 no sticky rubber
black air hole sponge
1,040 190
Corbor Pro 1,040 190
Ckylin Pro sticky rubber
blue air hole hard sponge
1,680 290