ราคายางปิงปอง Reactor

 

รุ่น specification ราคาตั้ง (บาท) ราคา (บาท)
Tornado V5 no sticky rubber
black air hole sponge
1,040 290
Ckylin Pro sticky rubber
blue air hole hard sponge
1,680 390