ราคายาง Double Fish

 

รุ่นยาง ราคา (บาท) ลด 50-60%% เหลือ(บาท)
Hunting Shadows 8338 (รุ่นใหม่สุด) 1500 600
Athlon 1 1200 300
Athlon 2 1200 300
Hunting Shadows 233 1000 300
820A เม็ดสั้น 300 180
1615 เม็ดยาว (รุ่นใหม่) 300 250