ราคายาง ITC

ยาง Powercell         Powercell rubber    ITC table tennis

รุ่น ราคา (บาท) ลดเหลือ (บาท)
PowerCell RS 2,600 ลด 50% เหลือ  1,300
PowerCell MP 2,600 ลด 50% เหลือ 1,300
Powercell RS 45 2,600 ลด 50% เหลือ 1,300
PowerCell MP 45 2,600 ลด 50% เหลือ 1,300
PowerCell P5 45 2,600 ลด 50% เหลือ 1,300
Spyder 48 2,300 ลด 50% เหลือ 1,150
Spyder 45 2,300 ลด 50% เหลือ 1,150
Spyder 40 2,300 ลด 50% เหลือ 1,150