ราคายางปิงปอง ITC

รุ่นยางราคา (บาท)ลดเหลือ (บาท)
Impact2600ลด 50% เหลือ  1,300
Powercell Ultra2600ลด 50% เหลือ  1,300
PowerCell RS2,600ลด 50% เหลือ  1,300
PowerCell MP2,600ลด 50% เหลือ 1,300
Powercell RS 452,600ลด 50% เหลือ 1,300
PowerCell MP 452,600ลด 50% เหลือ 1,300
PowerCell P5 452,600ลด 50% เหลือ 1,300
Spyder 482,300ลด 50% เหลือ 1,150
Spyder 452,300ลด 50% เหลือ 1,150
Spyder 402,300ลด 50% เหลือ 1,150