ราคายาง Sword

รุ่นยาง ราคา (บาท) ลด 50-60%% เหลือ(บาท)
Break Pro (National version) for 40+ 2,180 850
Zeus  for 40+ 1,980 790
Ares for 40+ 1,180 490
Hero Pro for 40+ 1,000 490
Maze Pro FT for 40+ 2,380 1,000
King 1,180 490
King FT 2,050 1000
Break 1,180 490
2000F Strandard 700 350
2000 F Backhand 700 350
Chen Long Can 1200 600
Scylla FT 700 300

หมายเหตุ  FT คือ Factory Tuned


T25X0XXfROXXXXXXXX_!!920561536