ราคาลูกปิงปอง

  •  1) ลูกปิงปองยีห้อ Double Fish

    •          ลูกปิงปอง 3 ดาว ABS         10 ลูกต่อกล่อง  ราคากล่องละ 240 บาท
    •           ลูกปิงปอง 1 ดาว ABS      10 ลูกต่อกล่อง ราคากล่องละ  120 บาท
  • 2) ลูกปิงปองยี่ห้อ King Nik

         

  •   ลูกเกรดปกติ   6 ลูก 200 บาท     1 โหล 400 บาท
  •   ลูกเกรด premium  6 ลูก 250 บาท