ราคาไม้เปล่า Adidas

สมาชิกลด 30%-50%

รุ่นไม้ ราคา(บาท)
Protex d20 FL 4,500
Protex d20 ST 4,500
Protex d30 FL 4,600
Protex d30 ST 4,600
Accelum High Speed Carbon FL 4,900
Accelum High Speed Carbon ST 4,900
Accelum High Speed 5 FL 3,000
3,000
Radix Ultimate FL 6,000
Radix Ultimate ST 6,000  
Radix Express FL 5,800
Radix Express ST 5,800
Radix Impress FL 5,800
Hyper Touch FL 5,100
Hyper Touch ST 5,100
Strike Carbon FL 4,800
Strike Carbon ST 4,800
Strike Wood 7 FL 2,580
Strike Wood 5 FL
V1.1  FL
V1.1  ST 2,200
V1.3  FL 2,750
V1.3  ST 2,750  
V1.5  FL 2,200  
V1.5  ST 2,200
 
Challenge Light FL 2,000
Challenge   Light ST 2,000
Challenge   Force FL 2,150
Challenge   Force ST 2,150
Challenge   Speed FL 2,200
Challenge   Speed ST 2,200
   
C100   Flared FL 1,950    
C100   Straight ST 1,950   
C300   Flared FL 2,050  
C300   Straight ST 2,050
C500   Flared FL 4,000
C500   Straight ST
   
FiberTec Classic FL 4,450
FiberTec   Classic ST
FiberTec   Power FL
FiberTec   Power ST 4,800
FiberTec   Extreme FL
FiberTec   Extreme ST
   
AVERGER   5 (FL) 2,400
AVERGER   5 (ST) 2,400
AVERGER   7 (FL)
AVERGER   7 (ST) 2,400
AVERGER   CARBON (FL)
AVERGER   CARBON (ST)
   
ALPHA   (FL) 2,000
ALPHA   (ST) 2,000

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s