ราคาไม้เปล่า Adidas

สมาชิกลด 30%-50%

รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30%-50% (บาท)
Protex d20 FL 4,500  ลด 30%  2,900
Protex d20 ST 4,500  ลด 30%  3,100
Protex d30 FL 4,600  ลด 30%  3,100
Protex d30 ST 4,600  ลด 30%  2,750
Accelum High Speed Carbon FL 4,900  ลด 40%  2,950
Accelum High Speed Carbon ST 4,900  ลด 40%  2,950
Accelum High Speed 5 FL 3,000  ลด 40%  1,800
Accelum High Speed 5 ST 3,000  ลด 40%  1,800
Radix Ultimate FL 6,000  ลด 30%  3,990
Radix Ultimate ST 6,000  ลด 30%  3,990
Radix Express FL 5,800  ลด 30%  3,990
Radix Express ST 5,800   ลด 30%  3,990
Radix Impress FL 5,800   ลด 30%  3,990
Hyper Touch FL 5,100  ลด 30%  3,590
Hyper Touch ST 5,100  ลด 30%  3,590
Strike Carbon FL 4,800  ลด 30%  3,360
Strike Carbon ST 4,800  ลด 30%  3,360
Strike Wood 7 FL 2,580  ลด 50%  1,400
Strike Wood 5 FL 2,400  ลด 30%  1,680
V1.1  FL 2,200  ลด 30%  1,540
V1.1  ST 2,200  ลด 30%  1,540
V1.3  FL 2,750  ลด 30%  1,540
V1.3  ST 2,750  ลด 30%  1,540
V1.5  FL 2,200   ลด 30%  1,540
V1.5  ST 2,200  ลด 30%  1,540
 
Challenge Light FL 2,000  ลด 30%  1,400
Challenge   Light ST 2,000  ลด 30%  1,400
Challenge   Force FL 2,150  ลด 30%  1,500
Challenge   Force ST 2,150  ลด 30%  1,500
Challenge   Speed FL 2,200  ลด 30%  1,800
Challenge   Speed ST 2,200  ลด 30%  1,800
   
C100   Flared FL 1,950    1,365
C100   Straight ST 1,950    1,365
C300   Flared FL 2,050   1,500
C300   Straight ST 2,050   1,500
C500   Flared FL 4,000     1,950
C500   Straight ST 4,000   1,950
   
FiberTec Classic FL 4,450   3,100
FiberTec   Classic ST 4,450   3,100
FiberTec   Power FL 4,800 3,360
FiberTec   Power ST 4,800 3,360
FiberTec   Extreme FL 3,950 2,750
FiberTec   Extreme ST 3,950   2,750
   
AVERGER   5 (FL) 2,400   1,750
AVERGER   5 (ST) 2,400     1,750
AVERGER   7 (FL) 2,400 1,800
AVERGER   7 (ST) 2,400 1,800
AVERGER   CARBON (FL) 3,500 2,300
AVERGER   CARBON (ST) 3,250 2,275
   
ALPHA   (FL) 2,000  ลด 50%  1,000
ALPHA   (ST) 2,000  ลด 50%  1,000

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s