ราคาไม้ Der-Materialspezialist

สมาชิกลด 30%-50%  ซื้อไม้พร้อมยาง Der-Materialspezialist ลดราคาไม้ให้อีก  10%

รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30%-50% (บาท)
Tomahawk 3,900  ลด 40%  2,350
Wizard 3,900  ลด 40%  2,350
Excalibur 4,580  ลด 40%  2,750
Spinhunter 3,900  ลด 40%  2,350
Anti-King 5,900  ลด 40%  3,550
Blockbuster 3,900  ลด 40%  2,350
Terror 4,580  ลด 40%  2,750
Destroyer 7,900  ลด 40%  4,750
 Defensor  5,250 บาท   ลด 40%  3,150