ราคาไม้เปล่า Loki

รุ่น specification ราคาตั้ง(บาท) ราคา(บาท)
HONOR WANG HAO 5 pure wood + 2 fibers
Leather gift box
9,104 5,690
CLASSIC WANG HAO 5 pure wood
Leather gift box
4,880 3,050
GOD OF WAR III 5 pure wood + 2 fibers
paper box
4,240 2,650
GOD OF WAR II 5 pure wood + 2 fibers
paper box
3,504 2,190
GOD OF WAR I 5 pure wood + 2 carbons
paper box
2,800 1,750
POTENT MLX 7 pure wood
paper box
2,520 1,575
POTENT ML 5 pure wood
paper box
2,320 1,450
RED FLAME 7 pure wood
paper box
1,840 1,150
BLACK FLAME 5 pure wood
paper box
1,584 990
VIOLENT 9 7 pure wood + 2 carbons
paper box
1,424 890
VIOLENT 7 RS 5 pure wood + 2 carbons
paper box
1,328 830
VIOLENT 7 7 pure wood
paper box
1,120 700
VIOLENT 5 RS 3 pure wood + 2 carbons
paper box
1,104 690
VIOLENT 5 5 pure wood
paper box
860 550
รุ่น ราคาตั้ง(บาท) ราคา(บาท)
Arthur Asia ALC 4880 2,890
Arthur Asia ZLC 4,880 2,590
Arthur Europe ALC 4800 2,890
Arthur Europe ULC 4800 2,590
Arthur K7 2,800 1,750
Arthur K5 2,520 1,575
Arthur K3 2,320 1,200
Arthur K2 1,840 1,150
Arthur K1 1,584 890
RXTON 1 1,424 400