ราคาไม้ Dingo Swiss

 รุ่น  ราคา (บาท)  ลดเหลือ(บาท)
Yin Yang ALL +/-  5,500  2,160
 Yin Yang +/- Light Carbon  5,900 3,050
 OFF+ 8K Carbon  5,500  3,600
OFF Aluminium  4,450  3,120
 OFF Alpen Wood 3,800 2,800