ราคาไม้ Double Fish

 

รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 50% (บาท)
China Qi 3,000 1,500
MK1 1,200 600
MK2 1,200 600