ราคาไม้ ITC

Premier Series, Dynarc Series

 รุ่น  ราคา (บาท)  ลดเหลือ(บาท)
 Premier XC  5,500  3,850
 Premier XR  5,900  4,150
 Premier XF  5,500  3,850
 Premier XQ  4,450  3,090
 Dynarc T7  2,800  1,950
 Dynarc T5  2,750  1,950
 Dynarc Q3  3,990  2,790

 

 

Heritage Series

รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30%-50% (บาท)
Accelum High Speed Carbon FL 4,900  ลด 40%  3,790
Accelum High Speed Carbon ST 4,900  ลด 40%  3,790
Accelum High Speed 5 FL 3,000  ลด 40%  2,300
Accelum High Speed 5 ST 3,000  ลด 40%  2,300
Radix Ultimate FL 6,000  ลด 30%  4,190
Radix Ultimate ST 6,000  ลด 30%  4,190
Radix Express FL 5,800  ลด 30%  3,990
Radix Express ST 5,800   ลด 30%  3,990
Radix Impress FL 5,800   ลด 30%  3,990
Hyper Touch FL 5,100  ลด 30%  3,590
Hyper Touch ST 5,100  ลด 30%  3,590
Strike Carbon FL 4,800  ลด 30%  3,360
Strike Carbon ST 4,800  ลด 30%  3,360
Challenge   Force FL 2,150  ลด 30%  1,600
Challenge   Force ST 2,150  ลด 30%  1,600
Challenge   Speed FL 2,200  ลด 30%  1,800
Challenge   Speed ST 2,200  ลด 30%  1,800
FiberTec Classic FL 4,450   3,100
FiberTec   Classic ST 4,450   3,100