ราคาไม้ Sword

  • ไม้รุ่นใหม่
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30-70% (บาท)
War Hammer 7,600 3,500
HD997 5,400 2,500
Blue Feather 3,600 1,600
Gold Feather 3,600 1,600
Final Strike 2,800 1,600
Xuan Xiao 2,800 1,800
Saint Super JLC 5,800 3,500
Flash Super ALC 4,800 2,290
Day Fury 2,800 990
MGA 2,800 1,990
Alpha 3,800 2,900
K&N 2,800 1,900
A3 2,800 2,500
ฺBlack Gold Pro 5,000 2,900
  • ไม้ตีกับยางเม็ด (สองด้านเด้งไม่เท่ากัน)
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30-50% (บาท)
Strange King (I) 4,600 2,300
Strange King II 5,900 2,900
Strange King III 7,600 3,800
Subdue 2,200 1,200
  • ไม่จีนขายดี
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30-50% (บาท)
Chen Long Can 6,000 3,000
Blue Yue 2,500 1,500
V8 1,200 720
  • ไม้สากลยอดนิยมของ Sword
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30-50% (บาท)
Chen Long Can 6,000 3,000
Blue Yue 3,000 1,800
V8 1,200 720
Jade Sword 1,200 720
Blue Sword 1,200 720
T-Hinoki 3,000 1,500
PC-A 2,400 1,440
Blue Prince 3,000 1,800
  • ไม้สำหรับมือตัด (Chopper)
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 40% (บาท)
309 2,400 1,200
  • ไม้รุ่นทำพิเศษเหมาะแก่การสะสม
รุ่นไม้ ราคาตั้ง (บาท) ลด 30-50% (บาท)
Classic 50 Gold 9,200 4,600
Classic 50 Silver 7,000 3,500
Classic 50 Green 6,000 3,000
Classic 50 Blue 6,000 3,000
Classic 50 Red 5,000 2,500