รีวิวยาง P3 โดย MTAG Team

ให้ตายสิผมพยายามหาเหตุผลที่จะเกลียดยางตัวนี้ เพราะผมว่าเลือกแล้วที่จะใช้ยาง P5

เมื่อก่อนผมใช้ ไม้ Timo Boll ALC + Tenergy 05 2.1mm ที่ forehand และ Tenergy 05 1.9mm ที่ backhand ซึ่งใช้ได้ดีมากในปีที่ผ่านมา ผมเคยใช้ยางหลายๆอย่างรวมทั้งยางจีน provincial an