ถาม/ตอบ เทคนิคด้านอุปกรณ์

คอลัมพ์นี้เป็นการตอบคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสของ adidas – Mr. JC (ซึ่งเคยเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทเทเบิลเทนนิสยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อ) และในบางคำถามในด้าน commercial ผม (น้าหมู) เป็นผู้ตอบเอง