รุ่น 2000F backhand

เป็นยางนิ่ม เหมาะใช้ตี backhand