รุ่น Blaze spin -Advance Short Pimple rubber of “Spin” type

ยางรุ่น Blaze Spin เป็นยางเม็ดสั้นฟองน้ำพรุ่นรุ่นใหม่ที่เน้นในเรื่องของ spin   โครงสร้างของเม็ดถูกออกแบบมาสำหรับสร้าง spin และตีง่าย   ฟองน้ำที่่นิ่มบวกกับโครงสร้างยางแบบใหม่ ทำให้ได้ stability , control และ speed ในเวลาเดียวกัน   ได้มีการเพิ่มความยืดหยุ่นแบบพิเศษให้กับยางและฟองน้ำเพื่อให้กำเนิดพลังอย่างสูงสุด  ยาง Blaze spin เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่มีความชำนาญในการเล่นยางเม็ดสั้น เหมาะกับผู้เล่นมือบุกผู้ซึ่งใช้เทคนิคหลากหลายในเกมส์

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: ยางเม็ดสั้นพิเศษสำหรับผู้เล่น Allround rubber

2. คุณสมบัติ :  Strong spin / ตีง่าย

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% มีความ stability และทนทาน
 • โครงสร้างเม็ดยางออกแบบมาเพื่อ spin

4. ฟองน้ำ 

 • ฟองน้ำพรุนรุ่นใหม่
 • hardness 37.5 degree (soft)
 • ฟองน้ำสีครีม

5. เทคโนโลยี่

 • พัฒนาได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาง+กาว speed (speed glue effect)
 • หน้ายางใช้ยางธรรมชาติรุ่นใหม่ + ฟองน้ำพรุนรุ่นใหม่
 • มีการ tune โครงสร้างเม็ด

6. Feeling

 • นิ่มกว่ายางเม็ดสั้นทั่วไปในท้องตลาดเล็กน้อย
 • feeling ในการจับยึดลูก ลากลูก ดีมากๆ สำหรับยางเม็ดสั้น (เมื่อเทียบกับยางเม็ดสั้นทั่วไป) ซึ่งเป็นผลมาจากหน้ายางชนิดพิเศษ

7 ประสิทธิภาพ

 • ตีง่ายมากสำหรับยางเม็ดสั้น (เมื่อเทียบกับยางเม็ดสั้นทั่วไป)
 • การจับยึดลูกทำได้ดีมาก ลดแรงกระแทกของ “ลูกที่ไม่ลื่นไถล”สูงมาก นั่นทำให้การสร้าง strong spin เป็นไปได้มาก

8. ระดับผู้เล่น

 • เหมาะกับผู้เล่นทุกระดับ แม้แต่ผู้เล่นที่เริ่มหัดเล่นยางเม็ดก็สามารถใช้ได้ง่าย

9. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • TSP Super Spin Pips, DHS 802, Butterfly Raystorm และเม็ดสั้นอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบยาง              เทคโนโลยียาง