รุ่น Performance P5-Hard Hitter’s Weapon

ใช้เทคโนโลยี่ระดับสูงจากเยอรมันทำให้ P5 สามารถตอบสนองผู้เล่นที่เป็นมือบุกด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างของหน้ายางมีความหนาแน่นแข็งแรง ในขณะที่โครงสร้างเม็ดยางแบบใหม่ ทำให้ลูกมีความหมุนมาก นวัตกรรมชั้นสูงในการพัฒนาเซลฟองน้ำขนาดใหญ่จากเยอรมันทำให้ลูกที่ออกมาจากยางมีพลังและความเร็ว  หากผู้เล่นได้มีการฝึกฝนการใช้ยางสักระยะจะสามารถถึงเอาความสามารถสูงสุดของยางออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: เป็นยางคุณภาพสูง สำหรับผู้เล่นมืออาชีพที่ต้องการ hard feeling และความแม่นยำสูง

2. คุณสมบัติ :  Excellent spin/ Hard feeling

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% สามารถผลิตความ spin ได้สูง
 • เม็ดยางมีความหนาแน่นสูงเพื่อเพื่ม spin ให้สูงสุด
 • ให้ความรู้สึก hard เวลาตี (แตกต่างจาก P7)

4. ฟองน้ำ

 • ฟองน้ำพรุนรุ่นใหม่
 • hardness 47.5 degree (hard)
 • ฟองน้ำสีส้ม
 • ให้ความรู้สึก hard เวลาตี

5. เทคโนโลยี่

 • เม็ดยางได้รับการพัฒนา
 • พัฒนา hardness เพื่อให้ตีได้แม่นยำ(precision )สูงสุด

6. Feeling

 • hard feeling
 • หน้ายางจับลูกดี

7 ประสิทธิภาพ

 • feeling ในการตี hard
 • speed ไม่สูงมาก โดยพื้นฐาน P5 คือยางสำหรับผู้เล่นที่เล่นบอล spin เป็นหลัก
 • ตบลูกได้ดี    block ลูกได้เยี่ยม
 • บังคับทิศทางและตำแหน่งของลูกได้ดีมาก

8. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • Tenergy 05 และ ยางอื่นๆที่มี hard feeling
 • Butterfly Bryce
 • Nittaku Fastarc G-1
 • Andro Hexer
 • Donic Acuda S1,  Baracuda

ตารางเปรียบเทียบยาง