รุ่น Response R4 – Fast + Soft

R4 เป็นยาง all round (บุกได้รับดี)  ฟองน้ำแข็งระดับกลางทำให้ยางควบคุมลูกง่ายในขณะที่ลูกที่ออกไปมีอัตราความเร็วสูง ในสถานะการณ์ที่คับขัน R4 จะช่วยให้คุณเล่นได้อย่างมั่นคงและควบคุมลูกได้ดี    R4 เหมาะสำหรับผู้เล่นทีมีสไตล์ all round และชอบการเล่นแบบ counter attack     และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้กำลังมองหายางที่จะใช้กับด้าน backhand

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: เป็นยางที่เน้นเรื่อง speed   soft feeling และใช้ง่าย

2. คุณสมบัติ :  High Speed/Soft feeling/Faster than P3

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% สามารถผลิตความ spin ได้สูง
 • เม็ดยางมีความหนาแน่นต่ำเพื่อเพื่ม speed ให้สูงสุด
 • ให้ความรู้สึก soft

4. ฟองน้ำ

 • ฟองน้ำพรุนรุ่นใหม่
 • hardness 42.5 degree (medium soft)
 • ฟองน้ำสีครีม (ขาว)
 • ให้ความรู้สึก soft เวลาตี

5. เทคโนโลยี่

 • เม็ดยางได้รับการพัฒนา
 • เน้นเรื่อง speed เป็นหลัก

6. Feeling

 • soft feeling
 • หน้ายางจับลูกดี ลึกและรู้สึกนิ่มมาก
 • เสียงดัง

7. ประสิทธิภาพ

 • speed สูงมากมาก     spin ต่ำกว่า P3 ดังนั้นลูกจะไม่แรงเท่า P3
 • ลูกเร็วมาก และแนวการวิ่งเกือบเป็นเส้นตรง
 • ตบลูกได้ดี    block ลูกได้เยี่ยม
 • Control ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อ

8. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • Donic Coppa X2
 • Nitaku Fastarc S-1
 • Tibhar Nimbus Medium
 • Andro Plasma 430, Joola Express two, Joola energy

ตารางเปรียบเทียบยาง