รุ่น Response R6-Extra Ease of Use

Flexible และ Dynamic ให้เสียงดังเมื่อยางสัมผัสลูกนี่คือคุณสมบติของ R6  ฟองน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทำให้เพิ่มแรงฉุดเมื่อลูกสัมผัสกับยาง ลูกที่ออกไปจากยางจะมีพลังและความหมุน เหมาะทั้งใช้รับและบุก   สำหรับผู้เล่นมืออาชีพ R6  เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้กำลังมองหายางที่จะใช้กับด้าน backhand    สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ชอบเสียงดังนี่คือยางสำหรับคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: เป็นยางที่เน้นเรื่อง speed    feeling จะ soft มากๆ

2. คุณสมบัติ :  High Speed/Soft feeling/Faster than P3

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% สามารถผลิตความ spin ได้สูง
 • เม็ดยางมีความหนาแน่นต่ำเพื่อเพื่ม speed ให้สูงสุด
 • ให้ความรู้สึก soft

4. ฟองน้ำ

 • ฟองน้ำพรุนรุ่นใหม่
 • hardness 37.5 degree (soft)
 • ฟองน้ำสีครีม (ขาว)
 • ให้ความรู้สึก soft มากเวลาตี

5. เทคโนโลยี่

 • เม็ดยางได้รับการพัฒนา
 • เน้นเรื่อง speed เป็นหลัก

6. Feeling

 • soft feeling
 • หน้ายางจับลูกดี ลึกและรู้สึกนิ่มมาก
 • เสียงดังมาก

7. ประสิทธิภาพ

 • speed สูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะได้จากยางที่นุ่มมากๆ
 • ความสมดุลย์ดีมาก
 • Control ดีมาก
 • ผู้เล่นจะรู้สึกว่า R6 มีความ spin กว่า R4

8. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • Donic Coppa X3,  Acuda S3
 • Tibhar Genius+Optimum Sound
 • Joola energy X-tra

ตารางเปรียบเทียบยาง