รุ่น SynTec SF-Super Soft

SynTec SF เป็นยาง all round เล่นง่ายควบคุมลูกได้ดี หน้ายางมีความยือหยุ่นสูงในขณะที่ฟองน้ำมีความนุ่ม ทำให้ดูดซับความแรงและความหมุนของลูกที่มาจากคู่แข่งได้เยี่ยมยอด ควบคุมลูกได้ดีและมั่นคง  ความลูกของ SynTec SF ที่ปล่อยออกไปช้ากว่ายางรุ่น SynTec เล็กน้อยแต่ว่าให้การควบคุมลูกและลดความผิดพลาดในการตี ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: เป็นยางที่ soft มาก  สำหรับผู้เล่น Allround

2. คุณสมบัติ :  Softness/Extreme Control

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% สามารถผลิตความ spin ได้สูง
 • เม็ดยางมีความหนาแน่นต่ำเพื่อเพื่ม speed ให้สูงสุด
 • ให้ความรู้สึก soft

4. ฟองน้ำ

 • ฟองน้ำแบบหยืดหยุ่นด้วย Tension effect
 • hardness 35.0 degree (very soft)
 • ฟองน้ำสีเหลือง

5. เทคโนโลยี่

 • speed glue effect  ให้ effect เหมือนใช้กาว speed

6. Feeling

 • soft feeling
 • เสียงดังมากเหมือนกับใช้กาว speed

7. ประสิทธิภาพ

 • Control เยี่ยมมาก ใช้ง่ายมาก
 • คล้ายเป็นเวอร์ชั่น super soft ของ P3
 • ใช้ง่าย   Controld ดีมากๆ
 • ไม่ต้องฝึกฝนมาก
 • Speed ไม่สูงมาก   spin จะดีกว่าที่คาด

8. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • ยางที่นิ่มมากๆ ไม่มียางไหนเหมือน (อาจจะ Tibhar Nimbus Sound)

ตารางเปรียบเทียบยาง