รุ่น Syntec- Super Control


SynTec เป็นยาง all round เล่นง่ายควบคุมลูกได้ดี  หน้ายางมีความยือหยุ่นสูงในขณะที่ฟองน้ำมีความนุ่ม ทำให้จับลูกได้ดี ลูกจะจมลงไปในฟองน้ำได้มากทำให้ควบคุมลูกได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค

1. หลักการ: เป็นยางที่เน้นการ Control  สำหรับผู้เล่น Allround

2. คุณสมบัติ :  Softness/Good Control

3. หน้ายาง

 • เป็นยางธรรมชาติ 100% สามารถผลิตความ spin ได้สูง
 • เม็ดยางมีความหนาแน่นต่ำเพื่อเพื่ม speed ให้สูงสุด
 • ให้ความรู้สึก soft

4. ฟองน้ำ

 • ฟองน้ำแบบหยืดหยุ่นด้วย Tension effect
 • hardness 40.0 degree (soft)
 • ฟองน้ำสีเหลือง

5. เทคโนโลยี่

 • speed glue effect  ให้ effect เหมือนใช้กาว speed

6. Feeling

 • soft feeling
 • เสียงดังเหมือนกับใช้กาว speed

7. ประสิทธิภาพ

 • speed สูง  spin ดี
 • คล้ายเป็นเวอร์ชั่น soft ของ P3
 • ใช้ง่าย   Controld ดี

8. เหมาะกับผู้ที่เคยเล่นยางต่อไปนี้

 • Butterfly Roundell Soft, Solcion
 • Yasaka XTEND
 • Donic Desto F3
 • Xiom Vega Elite
 • Yasaka Mark V, Butterfly Sriver

ตารางเปรียบเทียบยาง