เครื่องยิงรุ่น TW-2700 08B

เครื่องยิงลูกปิงปองรุ่น TW-2700 08ฺ

TW-2700-08_sm-500x500

08b-500x500

net2-500x500

net3-500x500
TW-2700-08B-500x500

TW-2700-08Bback-500x500

tw2700-S9b-500x500

tw2700-S9d-500x500

รายละเอียดสินค้า

1. ระบบ Double Spin Technology ทำให้มีความแม่นยำในเรื่องของความเร็ว  ความโค้ง  และความหมุนของลูก

2. ถุงใส่เครือง ทำให้เคลื่อนย้ายเครื่องได้สะดวก และป้องกันฝุ่นเวลาเก็บเครื่องเป็นเวลานานๆ

3. Capacity:

– ยิงลูกได้ 30-100 ลูก/นาที

– ความเร็วลูก 4-40 เมตร/วินาที

– มุมการเสิร์ฟ  +/- 45 องศา

4. Features and functions:

– มี 4 โหมดยิงคือ:

  • 1) regular mode
  • 2) random mode
  • 3) mixed random mode
  • 4) self program mode

– กำหนดจุดตกของลูกได้ 18 จุด จากซ้ายไปขวาได้ทั่วโต๊ะ  9 จุดปลายโต๊ะ  9 จุดในโต๊ะ (ใกล้เน็ต)

– ทำลูก spin  และลูกเสิร์ฟได้ 9 แบบ คือ  ลูกปั่นขึ้น (topspin), ลูกหนัก (backspin) และ ลูกไม่หมุนพุ่งเฉยๆ ( no spin.), ลูกปั่นหมุนซ้าย,  ลูกปั่นหมุนขวา,   ลูกปั่นขึ้น+หมุนซ้าย,   ลูกปั่นขึ้น+หมุนขวา,  ลูกหนัก+หมุนซ้าย,  ลูกหนัก+หมุนขวา

– สามารถจำโหมดต่างที่ถูกเซ็ตไว้ก่อนปิดเครื่องได้ เพื่อฝึกซ้ำ

– สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ได้เมื่อนำไปใช้กลางแจ้งหรือที่ๆซึ่งไม่มีไฟฟ้า

– ระบบ Automatic ball recovery  ทำให้ลูกยิงได้ไม่ติดขัด

– น้ำหนัก  : 44 lbs

– Dimension : 38″ x 21.5″ x 16″

รายละเอียดสินค้าAccessories ที่มากับเครื่อง

1. One ball collection net.

2. Two spare spin gears.

ตารางเปรียบเทียบเครื่องยิงรุ่นต่างๆของเรา

    FEATURES AND FUNCTIONS  S9  08B  07B  V1
Dual-head server allows player to choose topspin and backspin serves simultaneously. Yes
5 built-in programs provide professional players with more than 200 combinations of serves at the 18 landing points, along with a mixture of topspin, backspin and different levels of speed, curve and spin balls. Yes
5 user-programmable memory settings can be set to design a variety of customized games based on the desired level of difficulty. Yes
Intelligent random mode provides a mixture of top and back spin serves with different levels of curve, speed and spin landing randomly at the 18 points on 1) the entire table tennis court, 2) the left side only or 3) the right side only. Yes
Combination of high & low spin serves and high & low speed serves Yes
18 landing points of your choice are set accurately on the table tennis court from left to right, up to 9 points for long range balls and 9 points for short range balls. Yes Yes
9 landing points of your choice are set accurately from left to right on the table tennis court Yes 5 points
Mixed Random Mode: Balls can land randomly in a mixture of long range or short range across the court, for a total of 18 possible points, with a choice of landings on the entire width of the court, only the left side, or only the right side. Yes Yes
Regular mode is set for various kinds of landings at one point to be chosen from 5-18 possible points as desired by the player. 18 points 18 points 9 points 5 points
Random Mode: Balls land randomly in either long range or short range on 5-18 possible points across the court, with a choice of landings on the entire width of the court, only the left side,  or only the right side. 18 points 18 points 9 points 5 points
Proper service (where ball is served and lands on both sides of court) is provided Yes Yes Yes
Timer and ball counter is set and shown by digital display. Yes Yes Yes
Memory of the previous mode played can be restored for immediate replay. Yes Yes Yes Yes
Automatic Ball Recovery: a collection dish automatically feeds returned balls back into the machine, saving time and increasing efficiency Yes Yes Yes Yes
9 spin modes to choose: Topspin, backspin, left-side spin, left-side topspin, left-side backspin, right-side spin, right-side topspin, right-side backspin and no spin (straight). Yes Yes Yes
3 spin modes to choose: top spin, back spin and no spin (straight) Yes
Double Spin Technology ensures different degrees of speed, curve and spin are served. Yes Yes Yes Yes
Mobile unit with remote control Yes
Dust filter Yes
Battery operated (optional) Yes

วีดีโอการทำงานจริง