เทคนิค FiberTec Extreme

 Concept มีพลังสูงสำหรับผู้เล่นสไตส์บุก ด้วยการตบอย่างหนักหน่วงและ top spin อย่างแม่นยำ
ชั้นไม้ เนื้อไม้ 5 ชั้น + 2 ชั้นที่เป็น UD carbon (Uniaxial carbon of high density)
โครงสร้าง -ความหนาประมาณ 5.6 มม.
-ผิวไม้ชั้นบนเป็น Hinoki
-UD carbon อยู่ระหว่าง ชั้นที่ 2 และ ชั้นกลาง
Speed Class OFF+