แนะนำยาง Adidas

Adidas Rubber

1. P series: สำหรับ High Performance

 • P5: Hard feeling & Highest spin (ตัวมาตรฐาน) -> เทียบกับ Tenergy 05
 • P3: Softer feeling & Faster speed   -> เทียบกับ Tenergy 64
 • P7: Better spin, Lower speed, Enhanced stability -> พัฒนาจาก P5 ให้มี spin เพิ่มขึ้น 10 % แต่ speed น้อยลง 3%

2. R series: สำหรับ High Speed Game

 • R4: Very high speed & Soft feeling
 • R6: The softest feeling & Ease of use

3. Tenzone series: สำหรับ Top Performance. More advanced than generation of P series. Integrated speed glue effect (higher level).  Higher speed, stronger spin and better feeling.

 •  TenZone: Hard feeling & Top performance.
 •  TenZone SF: Balanced feeling & ใช้ง่าย
 • Tenzone Ultra:  The ultimate rubber for extreme situations

4. SynTec : สำหรับ Super Control& Maximum Safety

 • SynTec: Super Control
 • SynTec SF: Maximum Safety (นุ่มกว่า SynTec -> Tolerance ดีกว่า: Tolerance คือความง่ายในการตี)
 • SynTec Fast: High Performance ยางแข็งกว่า SynTec รุ่นอื่นๆ

Rubber Structure

Hardness Scale