แนะนำไม้+ยาง :V series

รุ่นไม้ ยาง forehand ยาง backhand คุณสมบัติ
 V1.5  P5 P3  P5 ใช้บุกด้าน forehand  P3ที่ด้าน backhand จะช่วยให้ block และ control ได้ดีขึ้น
 P3  R6 P3 ช่วยให้ความสามารถในการ topspin  R6 ช่วยเรื่อง block และ control
 V1.3  R4 R4  แนะนำสำหรับผู้เล่นสไตล์บุก  พลังสูง ใช้ง่าย ให้ feeling ในการตี
 TenZone SF  TenZone SF  ความเร็วสูง สำหรับผู้เล่นดุดัน
 V1.1  P5  P5 ดีทั้งลูก topspin  ลูกตบ ลูก block
 R6  R6 ตีง่ายสำหรับผู้เล่นทุกระดับ