โต๊ะปิงปอง adidas

โต๊ะ adidas ทุกรุ่นผลิตในประเทศเยอรมัน

รุ่นแข่งขันระดับสูง

Table PRO 800

  • 25 mm special chipboard
  • Easy Fold System
  • ITTF-certifcated
  • int. dimension: 274 x 152.5 x 76 cm
Table PRO 625

  • 25 mm special chipboard
  • Easy Fold System
  • ITTF-certifcated
  • int. dimension: 274 x 152.5 x 76 cm

รุ่นทั่วไป-ในร่ม

 
Table Ti. 200

Table Ti. 400

 
Table Ti.600

Table Ti.Classic

รุ่นทั่วไป-กลางแจ้ง

Table To. 100

Table To. 300

Table To. 700

Table To.Lime & To.Candy