โต๊ะรุ่น Classic indoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 16 mm special chipboard
color: blue (nonglare)
permanent net: Basic, permanent net
tubing design: round, 25 mm
folding/locking system: classic fold system
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and
low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, steerable, plastic Ø 125 mm
ball holder: yes, 8 balls
set-up-dimensions (LxWxH): 274 x 184 x 76cm
when folded up (LxWxH): 72 x 184 x 155
packaging dimensions (LxWxH): 144 x 9 x 162 cm
gross/net weight: 70 / 66 kg
item number: AGF-10116

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง