โต๊ะรุ่น Ti 400 indoorเทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 19 mm special chipboard
color: blue
permanent net: COMP, permanent installed
tubing design: round, 30 mm
side shroud: yes
edge frame: 36 mm
folding/locking system: Easy Fold System
playback position: yes
transport: Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension – 155 cm
transport wheels: double wheels, gummed, Ø 125 mm
ball holder: yes, 8 balls
set-up-dimensions (LxWxH): 274 x 184 x 76 cm
when folded up: 72 x 184 x 155 cm
packaging dimensions: 144 x 9 x 162 cm
gross / net weight: 76 / 72 kg
item number: AGF-10118

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง