โต๊ะรุ่น Ti 6 indoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 22 mm special chipboard top
color: blue
bottom side: black, »3-stripe-design«
edge frame: 50 mm
permanent net: PRO, incl. height adjustment
tubing design: round, 40 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: yes
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: dodouble wheels, gummed, Ø 128 mm
ball holder: yes
height adjustment: yes
set-up-dimensions (WxDxH): 274 x 184 x 76cm
when folded up (WxDxH): 72 x 184 x 155
Artikelnummer: AGF-10110

 

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง