โต๊ะรุ่น To 100 outdoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

 

คุณสมบัติ

table top: 3,5 mm melamine
color: grey
edge frame: 36 mm
net: Basic, permanent net
tubing design: round, 25 mm
side shroud: yes
folding/locking system: classic fold system
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and
low transport dimension 155 cm
transport wheels: double wheels, steerable Ø 125 mm
ball holder: yes, 8 balls
set-up-dimensions (LxWxH) 274 x 152,5 (incl.. net 184) x 76 cm
when folded up (LxWxH) 72 x 184 x 155 cm
packaging dimensions: 144 x 10 x 162 cm
gross / net weight: 50 kg / 46 kg
item number: AGF-10219

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง