โต๊ะรุ่น To 3 outdoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 4 mm melamine
color: grey, (nonglare)
bottom side: black, »3-stripe-design«
edge frame: 36 mm
permanent net: COMP, incl. height adjustment
tubing design: round, 25 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: yes
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, Ø 125 mm
ball holder: yes
height adjustment:
set-up-dimensions (WxDxH) 274 x 184 x 76cm
when folded up (WxDxH) 72 x 184 x 155cm
item number: AGF-10202

 

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง