โต๊ะรุ่น To 300 outdoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 4 mm melamine
color: grey, (nonglare)
edge frame: 36 mm
net: COMP, permanent net
tubing design: round, 25 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: 70 mm
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and
low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, steerable, Ø 125 mm
ball holder: yes, 8 balls
set-up-dimensions (LxWxH) 274 x 152,5 (incl.. net 184) x 76 cm
when folded (LxWxH): 72 x 184 x 155 cm
packaging dimensions: 144 x 10 x 162 cm
gross / net weight: 55 kg / 51 kg
item number: AGF-10217

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง