โต๊ะรุ่น To 7 outdoor

 

ได้รับรางวัล Plus X Award

เป็นรางวัลสำหรับคุณสมบัติ 3 อย่างพร้อมกันคือ คุณภาพ  การออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย  รางวัล Plus X Award เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทคโนโลยีการกีฬา จากผู้ตัดสิน 144 คนจากสาขาอุตสาหกรรมต่างๆกันจาก 32 ประเทศทั่วโลก

 

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

 

คุณสมบัติ

table top: 6 mm melamine
color: grey
bottom side: black, »3-stripe-design«
edge frame: 50 mm
permanent net: PRO, incl. height adjustment
tubing design: round, 40 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: yes
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension 155 cm
transport wheels: double wheels, steerable, gummed, 128 mm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, gummed, Ø 128 mm
ball holder: yes
height adjustment: yes
set-up-dimension (LxWxH): 274 x 184 x 76cm
when folded: 72 x 184 x 155cm
item number: AGF-10205

 

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง