โต๊ะรุ่น To 700 outdoor

เทคโนโลยี

ไปที่หน้าเทคโนโลยีโต๊ะปิงปอง

คุณสมบัติ

table top: 5 mm melamine
color: grey
edge frame: 50 mm
net: PRO, permanent net, incl. height adjustment
tubing design: round, 40 mm
side shroud: yes
leg supporting tube: 150 mm
folding/locking system: Easy Fold System
transport carriage: Tilt resistant with deep barycenter and low transport dimension 155 cm
playback position: yes
transport wheels: double wheels, steerable, gummed, Ø 128 mm
ball holder: yes, 8 balls
height adjustment: yes
set-up-dimension (LxWxH): 274 x 152,5 (incl. net 184) x 76 cm
when folded (LxWxH): 72 x 184 x 155 cm
packaging dimensions: 144 x 10 x 162 cm
gross / net weight: 80 kg / 76 kg
item number: AGF-10218

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะปิงปอง