ไม้ปิงปองรุ่น Arthur Asia ALC

亚瑟7ply亚洲-拷贝_01亚瑟7ply亚洲-拷贝_02亚瑟7ply亚洲-拷贝_03亚瑟7ply亚洲-拷贝_04亚瑟7ply亚洲-拷贝_05

Product name Arthur Asia ALC
Speed 90
control 90
Ply 7
Blade configuration
Hinoki
Carbon
Paulownia
Carbon
Hinoki
thickness(+/-0.1mm) 6.3
weight ST(+/-5g) 89
weight FL(+/-5g) 89
weight CP(+/-5g) 84
performance OFF+

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI亚瑟7ply亚洲-拷贝_17亚瑟7ply亚洲-拷贝_16亚瑟7ply亚洲-拷贝_15亚瑟7ply亚洲-拷贝_14亚瑟7ply亚洲-拷贝_13亚瑟7ply亚洲-拷贝_12亚瑟7ply亚洲-拷贝_11