ไม้ปิงปองรุ่น Arthur Asia ZLC

亚瑟5ply亚洲_01亚瑟5ply亚洲_02亚瑟5ply亚洲_03亚瑟5ply亚洲_04亚瑟5ply亚洲_05亚瑟5ply亚洲_06

Product name Arthur Asia ZLC
Speed 90
control 85
Ply 5
Blade configuration
Hinoki
ZLC
Paulownia
ZLC
Hinoki
thickness(+/-0.1mm) 7
weight ST(+/-5g) 89
weight FL(+/-5g) 89
weight CP(+/-5g) 84
performance OFF+

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI亚瑟5ply亚洲_07亚瑟5ply亚洲_08亚瑟5ply亚洲_09亚瑟5ply亚洲_10亚瑟5ply亚洲_11亚瑟5ply亚洲_13亚瑟5ply亚洲_14亚瑟5ply亚洲_15亚瑟5ply亚洲_16亚瑟5ply亚洲_17亚瑟5ply亚洲_12