ไม้ปิงปอง Loki รุ่น Arthur Hinoki Europe ALC

亚瑟7ply欧洲-拷贝_01亚瑟7ply欧洲-拷贝_02亚瑟7ply欧洲-拷贝_03亚瑟7ply欧洲-拷贝_05亚瑟7ply欧洲-拷贝_06亚瑟7ply欧洲-拷贝_07亚瑟7ply欧洲-拷贝_08

Product name Arthur Europe ALC
Speed 90
control 90
Ply 7
Blade configuration Hinoki
ALC
Ayous
Paulownia
Ayous
ALC
Hinoki
thickness(+/-0.1mm) 6
weight ST(+/-5g) 88
weight FL(+/-5g) 88
weight CP(+/-5g) 82
performance OFF+

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI

亚瑟7ply欧洲-拷贝_17亚瑟7ply欧洲-拷贝_16亚瑟7ply欧洲-拷贝_15亚瑟7ply欧洲-拷贝_14亚瑟7ply欧洲-拷贝_13亚瑟7ply欧洲-拷贝_09亚瑟7ply欧洲-拷贝_10亚瑟7ply欧洲-拷贝_11亚瑟7ply欧洲-拷贝_12