ไม้ปิงปองรุ่น Classic Wang Hao – 5 Ply Pure Wood

ไม้ปิงปอง 01 (6)

ไม้ปิงปอง 01 (7)

Product name Classic Wang Hao
Speed 70
control 90
Ply 5
Blade configuration
Koto
Spruce
Ayous
Spruce
Koto
thickness(+/-0.1mm) 5.8
weight ST(+/-5g) 93
weight FL(+/-5g) 93
weight CP(+/-5g)
performance ALL

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI