ไม้ปิงปองรุ่น God of Wall III – 5 Ply Wood +2 Fibers

ไม้ปิงปอง 01 (9)

ไม้ปิงปอง 01 (8)

Product name God Of War III
Speed 90
control 85
Ply 5+2
Blade configuration koto
ALC
Ayous
Ayous
Ayous
ALC
koto
thickness(+/-0.1mm) 5.8
weight ST(+/-5g) 91
weight FL(+/-5g) 91
weight CP(+/-5g)
performance OFF++

ตารางเปรียบเทียบไม้ LOKI